Solintegra Arkiver - Solintegra

  Solenergi på tak vil bli påbudt fra 2026

  Da er det offisielt! Europakommisjonen har annonsert at solenergi på tak vil bli påbudt, starter fra 2026.

  EU kommisjonen inngår avtale for å redusere energibruk fra bygninger

  Dette er en del av den «Grønne» avtalen som har flere konkrete tiltak og med mål om å forbedre livskvaliten for mennesker, i deres hjem og på arbeidsplassen. Avtalen har videre som mål om å senke strømregningen og øke Europas energi-uavhengighet.

  Hva innebærer dette for Norge og solenergi?

  Det reviderte direktivet vil angi en rekke tiltak som vil hjelpe EU’s myndigheter med å øke energiutnyttelse og ytelse til de dårligst presterende bygningene. Hver medlemstat vil vedta egne nasjonale tiltak for å redusere energibruken.

  Medlemsstater skal også forsikre seg om at nye bygninger er forberedt for solenergi som betyr at de må være gjort klar til å ta imot solcellepaneler på taket. Det å installere solenergi skal bli den nye normen for nye bygninger. Oppsummert så kan tidslinjen for solenergi se slik ut:

  2026: Alle nye offentlige og kommersielle bygninger må ha solenergi
  2029: Dette utvides til også å gjelde private boliger
  2027: Bygninger uten fastboende, men som skal undergå en større renovasjon
  2030: En tilnæring til å gjøre dette i faser for offentlige bygg

  I hvilken form dette vil bli videreført til Norge er opp til forhandlinger mellom flere aktører som blant annet Solenergiklyngen/The Norwegian Solar Energy Cluster og NVE.

  Vi i Solintegra skal bidra til å sette en standard for hvordan tak bygges og skal arbeide for at byggebransjen kan være med og delta i det grønne skiftet. Nå handler det om å være forberedt for hva som vil komme.

  Er du en del av byggbransjen, enten som byggmester eller elektriker, så ta kontakt med oss. Vi hjelper deg å komme i gang med solenergi!

  Du kan lese hele pressemeldingen her:

  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6423

  Solintegra inngår avtale med Akademikerne PLUSS

  Solintegra inngår avtale med Akademikerne PLUSS. Det vil si at alle medlemmene av Akademikerne har nå mulighet til å få en rabatert solcelle løsning levert av Solintegra. I hele landet! Integrert og utenpåliggende! Smått og stort!

  Solintegra inngår avtale med Akademikerne PLUSS. Medlemmer av Akademikerne får nå en rabatert solcelle løsning levert av Solintegra.

  Hva er Akademikerne PLUSS?

  Akademikerne Pluss er en fordelsordning for medlemmer av 11 fagforeninger tilknyttet Akademikerne – norske fagforeninger for personer med høyere utdanning. Akademikerne og jobber for at foreningenes 205 000 medlemmer skal ha markedets beste avtaler. Medlemmer av Akademikerne Pluss kan få rabatter og tilbud på blant annet bank, forsikringer, telefoni, treningssenter, og mye mer. Akademikerne Pluss er et tilbud til medlemmer for å gi dem ekstra verdi av sitt medlemskap.

  Hva innebærer avtalen med Solintegra for deg som medlem?

  Avtalen med Solintegra gir medlemmer 6 prosent medlemsrabatt på våre innovative løsninger for solenergi. Solintegra spesialiserer seg på integrerte solcelleløsninger, hvor selve taket er bygget med solceller istedenfor tradisjonell takstein, i tillegg til utenpåliggende paneler slik man er vant med. Produktene har gjennomgått omfattende tester for å møte den standarden som kreves for norske forhold. Gjennom Akademikerne Pluss får medlemmer 6 prosent medlemsrabatt på alle solcelleprodukter fra Solintegra.

  Solintegra inngår avtale med Akademikerne PLUSS. Medlemmer av Akademikerne får nå en rabatert solcelle løsning levert av Solintegra.

  Er du medlem eller ønsker å vite mer om Akademikerne kan du følge denne lenken: https://akademikernepluss.no/hus-og-hjem/solceller/

  Er du ikke medlem, men allikevel ønsker å vite mer om våre produkter kan du gå til nettsiden: https://www.solintegra.no/produkter/

  Ser frem til nasjonalt samarbeid med Akademikerne PLUSS

  Betdyningen for Solintegra ved å inngå avtale med Akademikerne PLUSS er at vi gjør våre løsninger enda mer synlig og aktuell for flere potensielle huseiere. I tillegg ser vi frem til at avtalen vil legge til rette for at enda flere huseiere får øynene opp for nye og moderne løsninger som kan erstatte mer tradisjonelle metoder for taktekking. For skal du som huseiere bygge ny bolig eller skifte tak, så anbefaler vi å vurdere en integrert solcelle-løsning som er 2 i 1. Det er tett samtidig som det produserer strøm og vil betale seg ned etterhvert.