Solcelletak Arkiver - Solintegra

  Vi gjør solcelleanlegg enda mer bærekraftige med klimaskog.

  Vi kompenserer våre egne og våre kunders restutslipp med klimaskog fra Trefadder 

  Selv om solcelleanlegg produserer grønn energi, innebærer produksjon og installasjon av anleggene uunngåelige klimautslipp. Dette ønsker vi i Solintegra å kompensere for, gjennom planting av klimaskog i samarbeid med Trefadder. På denne måten gjør vi solcelleanlegg enda mer bærekraftig. 

  Planter fra Trefadder på vei til å plante klimaskog. I avtalen mellom Solintegra og Trefadder så er 1kW på taket = 1 tre plantet i bakken.

  Vi har som mål å fremme det grønne skiftet gjennom å øke kompetansen og utvikle verktøy for bygg- og anleggsbransjen. For å få til dette har vi brukt de to siste årene på å utvikle en plattform som gjør det enkelt for samarbeidspartnere å behandle forespørsler, designe løsninger og lage tilbud til kundene. Gjennom partnernettverket kan vi levere solcelleanlegg til kunder bosatt i hele Norge.

  Tenker helhetlig om bærekraft

  Vi jobber med bærekraft på tre ulike måter: hvordan vi selv jobber internt i organisasjonen, hvordan vi samarbeider med andre aktører og produktene vi leverer. Vi jobber mye med å identifisere skånsomme solcelleløsninger, både med tanke på miljø og mennesker. Jobben innebærer blant annet å følge med på eksterne rapporter for å innhente informasjon om hvem vi bør handle med. 

  For oss stopper ikke klimaambisjonene med tjenestene og produktene vi leverer. Ved å ha inngått denne avtalen med Trefadder sørger vi nå også for at returutslippene fra våre egne og våre kunders virksomhet blir tatt på alvor. Avtalen med Trefadder er en fantastisk måte for oss og kundene å redusere restutslipp. For oss er dette en bonus i tillegg til at kundene produserer hundre prosent ren energi de neste tretti årene fra eget tak.  

  Vi har levert solcelleanlegg som har produsert hele 1 700 MWh ren energi, en besparelse på over 32.3 tonn CO2 (gjennomsnittlig klimagassutslipp for strøm i Norge var 19gr CO2-ekvivalenter per kWh i 2022).

  Jakter forbedringer 

  Også solcellebransjen har rom for forbedringer, her er «cradle-to-cradle» og transparens viktige begreper. Alle bransjer kan bli mer bærekraftige. For oss er det viktig å dokumentere opprinnelsen til produktene. Dette er en utfordring som ikke bare gjelder oss, men hele solcellebransjen. 

  Da er det viktig at en samlet bransje, og ikke minst et samlet EU, presser frem endringer gjennom strengere krav. Bransjen er under kontinuerlig forbedring, men det er fortsatt et stykke igjen å gå. Mye av jobben vår er å finne samarbeidspartnere med høye miljøambisjoner. Samarbeidet med Trefadder er på den måten et spennende tiltak.

  Uunngåelige utslipp

  Som alle andre bransjer har også solcellebransjen uunngåelige klimautslipp, såkalte restutslipp.

  De største utslippene i bransjen kommer fra produksjon og transport, men også her ser vi forbedringer i form av mer miljøvennlige produksjonsmetoder og transportløsninger. Dette er utfordringer som kommer stadig høyere på agendaen.

  I tiden fremover vil vi jobbe enda mer med kritiske undersøkelser på produkt- og produsentnivå. Vi har også et nært samarbeid med den norske tjenesten Thrust i forbindelse med Åpenhetsloven. Bærekraft og transparens står alltid høyt på agendaen og ligger i ryggmargen vår.

  Vil strekke oss lengre

  Vi har lenge tenkt på hvordan vi kan styrke den bærekraftige innsatsen, både på vegne av oss selv, men også kundene våre. 

  Nå kan en kunde av Solintegra gratulere seg selv med å ha eks. 10 kW med solceller på taket, men også at de har bidratt til beplantning av 10 trær, som vil absorbere 2,5 tonn CO2 gjennom sin levetid. Det er et fantastisk budskap og noe enhver kunde kan være stolt av. Det er riktig for miljøet, godt for vår samvittighet og et fantastisk budskap å formidle.

  Nybygget på Rogaland Arboret som får levert solcelleanlegg fra oss.

  Siden oppstarten av avtalen har de leverte solcelleanleggene allerede bidratt til beplantning av mer enn 1276 trær og en CO2 besparelse på 319 tonn CO2. Nå skal vi, sammen med Fjogstad Hus levere solcelleanlegg til et nybygg på Rogaland Arboret, som har en fantastisk samling av busker og trær fra hele verden fordelt på 700 dekar.

  Rogaland Arboret er en naturperle og en organisasjon som er opptatt av miljø og botanisk mangfold. Nå vil denne organisasjonen beplante 38 trær med en besparelse på 9,5 tonn CO2 gjennom Trefadder-avtalen.

  Avtalen og samarbeidet gir allerede en enorm effekt.

  Nybygget på Rogaland Arboret skal få levert løsningen Solar Roof, les mer om Solar Roof her: https://www.solintegra.no/produkter/solar-roof-2/

  Tiled Roof – Ett år etter

  Stine Kaland fra Solintegra har intervjuet vår kunde Terje Beck Nilsen, ett år etter at han fikk installert Tiled Roof fra Solarstone på flere av sine takflater. Vi har spurt Terje om hans erfaringer rundt prosessen fra første kontakt til ferdig installasjon og hvorfor han falt ned på løsningen Tiled Roof.

  Det ferdig resultatet av Terje’s bolig på Hommersåk i Rogaland. Taket er installert med Tiled Roof 108Wp solcelle i kombinasjon med BMI Monier Turmalin.

  Hva fikk deg til å velge Solintegra?

  Jeg hadde en vannlekkasje og kom derfor i kontakt med Byggmester Bob, som videre fortalte meg om Solintegra. Da fikk jeg kontakt med salgssjef i Solintegra, Bjørn Ove, som la frem flere alternativer hvor blant annet produksjon og utsende varierte. Han var veldig tydelig på at jeg burde gå for størst mulig produksjon. Jeg og min kone valgte derimot å legge hovedfokuset på at løsningen skulle ha ett estetisk utsende. For meg var det viktig å velge noe som var økonomisk og som kunne dekke strømbehovet til elbilen min. Tillitsforholdet som ble skapt var veldig viktig for det endelige valget.  

  Hvorfor valgte du Tiled Roof?

  Vi valgte Tiled Roof på grunn av designet. Her var det spesielt konen som var opptatt av at det måtte være en estetisk løsning og hun ønsket derfor ikke store paneler. Dersom jeg skulle fokusert hovedsakelig på hva som var mest lønnsomt, så hadde jeg ikke valgt Tiled Roof.

  Tiled Roof 108Wp modul integrert med BMI Zanda Minster

  Hva tenker du om miljøprofilen til Solintegra og samarbeidet med Trefadder?

  Fantastisk! Det er interessant å se tallene bak hvor mange trær vi bidrar med og betydningen dette får.

  Jeg beundrer samarbeidet dere har med SR-bank og andre lokale aktører. Jeg mener det er viktig at aktører jobber sammen og at alle parter, inkludert myndighetene, burde være på samme side. Jeg mener at det kunne kommet enda mer frem hvor mye Solintegra bidrar til grønn vekst på lang sikt.

  Se introduksjons-filmen om det unike samarbeidet mellom Solintegra og Trefadder.

  Har Solintegra sine løsninger møtt forventningene dine, både når det gjelder funksjonalitet og utseende?

  Utseendet har levd opp til forventningene, og jeg mottar jevnlig skryt av naboer og bekjente angående taket. Funksjonalitet har vært greit med unntak av noen problemer med inverter i oppstarten, hvor det ikke var mulig å sjekke produksjon ved hjelp av app. I dag har jeg full oversikt over strømproduksjonen gjennom en app på mobilen.

  Jeg er mest opptatt av verdien solceller har for meg, miljøet og landet. Hvordan vi kan bidra til samfunnet er viktig for meg. Ved å velge solceller på taket så bidrar vi til å øke strøm-kapasiteten til samfunnet og til kortreist strøm.

  Kan du dele noen positive opplevelser? Hvordan opplevde du prosessen fra første kontakt til ferdig installasjon og hvordan opplevde du installatøren?

  Jeg vil beskrive Bjørn Ove som en god selger, som er engasjert og positiv.  «Du havner av og til i kontakt med folk som du fort får tillit til uten å ha møtt dem».   

  Byggmester Bob var svært fleksible og dyktige. Derfor er jeg veldig takknemlig for samarbeidet mellom Solintegra og Byggmester Bob. Det var noen forsinkelser som var veldig naturlig grunnet pandemi og krig i Europa. På tross av dette så opplevde jeg god kommunikasjon og at prosjektet ble levert innen gitte tidsfrister. For å oppsummere prosessen, så ble jeg møtt med kvalitet og tillit i alle ledd fra alle parter.

  Vil du anbefale Solintegra, og i så fall, hvorfor?

  JA! Jeg vil anbefale Solintegra ettersom at jeg opplevde høy kvalitet og alt som sto i tilbudet ble levert. Min målsetning for denne prosessen var å redusere strømforbruket med 50%, noe jeg har klart. Solcelletak er en svært god investering ettersom at man er sikret gevinst. Vår beste investering siden 1987 (når vi kjøpte huset) med plassering av penger på taket. Det er en investering på lik linje med oppussing av badet, kjøkkenet, stua og soverom til barn og barnebarn. Alt i alt, var det en stressfri prosess som opplevdes som behagelig, trygg og ga en god følelse.

  Jeg vil spesielt anbefale det til de som har elbil ettersom at du da dekker strømbehovet for bilen hele våren og sommeren. Solceller gjør det enda mer gunstig å ha elbil.


  Terje nevner at alle de 4 M’ene ble nådd!

  ?Mål – Redusere strømforbruket

  ?Mening – Delansvar for det grønne skiftet

  ?Mestring – Trygg deltakelse i prosessen fra bestilling til leveranse

  ?Motivasjon – Ser daglig effekten på forbruk og produksjon

  ? «Jeg har nå levd det gode livet som pensjonist og eier av solcellepanel i 1,5 år»??