Solceller bygningsintegrert integrert sammenlignet utenpåliggende Arkiver - Solintegra

  Tiled Roof – Ett år etter

  Stine Kaland fra Solintegra har intervjuet vår kunde Terje Beck Nilsen, ett år etter at han fikk installert Tiled Roof fra Solarstone på flere av sine takflater. Vi har spurt Terje om hans erfaringer rundt prosessen fra første kontakt til ferdig installasjon og hvorfor han falt ned på løsningen Tiled Roof.

  Det ferdig resultatet av Terje’s bolig på Hommersåk i Rogaland. Taket er installert med Tiled Roof 108Wp solcelle i kombinasjon med BMI Monier Turmalin.

  Hva fikk deg til å velge Solintegra?

  Jeg hadde en vannlekkasje og kom derfor i kontakt med Byggmester Bob, som videre fortalte meg om Solintegra. Da fikk jeg kontakt med salgssjef i Solintegra, Bjørn Ove, som la frem flere alternativer hvor blant annet produksjon og utsende varierte. Han var veldig tydelig på at jeg burde gå for størst mulig produksjon. Jeg og min kone valgte derimot å legge hovedfokuset på at løsningen skulle ha ett estetisk utsende. For meg var det viktig å velge noe som var økonomisk og som kunne dekke strømbehovet til elbilen min. Tillitsforholdet som ble skapt var veldig viktig for det endelige valget.  

  Hvorfor valgte du Tiled Roof?

  Vi valgte Tiled Roof på grunn av designet. Her var det spesielt konen som var opptatt av at det måtte være en estetisk løsning og hun ønsket derfor ikke store paneler. Dersom jeg skulle fokusert hovedsakelig på hva som var mest lønnsomt, så hadde jeg ikke valgt Tiled Roof.

  Tiled Roof 108Wp modul integrert med BMI Zanda Minster

  Hva tenker du om miljøprofilen til Solintegra og samarbeidet med Trefadder?

  Fantastisk! Det er interessant å se tallene bak hvor mange trær vi bidrar med og betydningen dette får.

  Jeg beundrer samarbeidet dere har med SR-bank og andre lokale aktører. Jeg mener det er viktig at aktører jobber sammen og at alle parter, inkludert myndighetene, burde være på samme side. Jeg mener at det kunne kommet enda mer frem hvor mye Solintegra bidrar til grønn vekst på lang sikt.

  Se introduksjons-filmen om det unike samarbeidet mellom Solintegra og Trefadder.

  Har Solintegra sine løsninger møtt forventningene dine, både når det gjelder funksjonalitet og utseende?

  Utseendet har levd opp til forventningene, og jeg mottar jevnlig skryt av naboer og bekjente angående taket. Funksjonalitet har vært greit med unntak av noen problemer med inverter i oppstarten, hvor det ikke var mulig å sjekke produksjon ved hjelp av app. I dag har jeg full oversikt over strømproduksjonen gjennom en app på mobilen.

  Jeg er mest opptatt av verdien solceller har for meg, miljøet og landet. Hvordan vi kan bidra til samfunnet er viktig for meg. Ved å velge solceller på taket så bidrar vi til å øke strøm-kapasiteten til samfunnet og til kortreist strøm.

  Kan du dele noen positive opplevelser? Hvordan opplevde du prosessen fra første kontakt til ferdig installasjon og hvordan opplevde du installatøren?

  Jeg vil beskrive Bjørn Ove som en god selger, som er engasjert og positiv.  «Du havner av og til i kontakt med folk som du fort får tillit til uten å ha møtt dem».   

  Byggmester Bob var svært fleksible og dyktige. Derfor er jeg veldig takknemlig for samarbeidet mellom Solintegra og Byggmester Bob. Det var noen forsinkelser som var veldig naturlig grunnet pandemi og krig i Europa. På tross av dette så opplevde jeg god kommunikasjon og at prosjektet ble levert innen gitte tidsfrister. For å oppsummere prosessen, så ble jeg møtt med kvalitet og tillit i alle ledd fra alle parter.

  Vil du anbefale Solintegra, og i så fall, hvorfor?

  JA! Jeg vil anbefale Solintegra ettersom at jeg opplevde høy kvalitet og alt som sto i tilbudet ble levert. Min målsetning for denne prosessen var å redusere strømforbruket med 50%, noe jeg har klart. Solcelletak er en svært god investering ettersom at man er sikret gevinst. Vår beste investering siden 1987 (når vi kjøpte huset) med plassering av penger på taket. Det er en investering på lik linje med oppussing av badet, kjøkkenet, stua og soverom til barn og barnebarn. Alt i alt, var det en stressfri prosess som opplevdes som behagelig, trygg og ga en god følelse.

  Jeg vil spesielt anbefale det til de som har elbil ettersom at du da dekker strømbehovet for bilen hele våren og sommeren. Solceller gjør det enda mer gunstig å ha elbil.


  Terje nevner at alle de 4 M’ene ble nådd!

  ?Mål – Redusere strømforbruket

  ?Mening – Delansvar for det grønne skiftet

  ?Mestring – Trygg deltakelse i prosessen fra bestilling til leveranse

  ?Motivasjon – Ser daglig effekten på forbruk og produksjon

  ? «Jeg har nå levd det gode livet som pensjonist og eier av solcellepanel i 1,5 år»??

  Hvilken type solcelle løsning skal jeg velge?

  Hvis du har sett et solcelleanlegg på et skrått tak er sannsynligheten stor for at det var utenpåliggende solcellepaneler med vanlig takstein under. Men, det finnes et alternativ som passer bedre hvis du skal bygge nytt eller skifte tak, nemlig en integrert løsning for solceller.

  En integrert eller utenpåliggende løsning for solceller?

  Hvis du ønsker å få et solcelleanlegg på taket ditt så kan du velge mellom to løsninger. Den ene er å legge solcellepanelene utenpå, altså ovenfor eksisterende yttertak. Denne løsningen kalles utenpåliggende. Har du takstein på taket så vil de skyves opp og en krok skrus fast gjennom sløyfen og ned i sperret. Etterpå skyves taksteinen ned igjen og taket er igjen tett. Da vil takstein eller andre typer yttertak bli liggende under akkurat som før. Solcellepanelene vil deretter festes til et skinnesystem av aluminium.

  Den andre løsningen er å legge bygningsintegrerte solcellepanel, også kalt BIPV, rett på lektene. Det finnes flere ulike løsninger, men prinsippene er stort sett de samme. Du fester et beslag på solcellepanelene og skrur fast solcellepanelene med beslag, direkte på lektene. Slike løsninger er like tette som om det var takstein som dannet selve yttertaket.

  Fordeler og ulemper med de ulike solcelle løsningene

  De to ulike løsningene for solceller har sine fordeler og ulemper. En fordel med utenpåliggende solcellepanel er at du ikke trenger å gjøre noe med undertaket. Har du for eksempel skiftet tak eller bygget nytt hus for noen år siden, og taket holder god stand, så er det mest fornuftig med en utenpåliggende solcelle-løsning. Men hvis du vurderer å bygge nytt hus eller skifte tak så vil en integrert løsning for solceller både være mer lønnsom og det vil se bedre ut. Hva er det som gjør at det å legge integrerte solcellepaneler kan være mer lønnsomt?

  Regnestykket for et integrert solcelleanlegg

  La oss se på regnestykket for et 60m2 pulttak med følgende dimensjon Bredde x Høyde: 10mx6m:

  Regnestykket viser at når du skal bygge nytt eller skifte tak så får du uansett en pris på rigg og drift, nytt undertak og lekter. Denne kosten vil du få uansett om du legger på takstein eller integrerte solcellepaneler. For uansett om du velger vanlig takstein eller solcellepaneler så må du ha noe på taket. Det er derfor vi regner med alternativkosten ved å trekke den fra prisen på solcelleanlegget. Det er den som er alternativ kostnad hvis du ikke velger integrerte solceller. Denne summen vil du spare hvis du legger på solceller fordi du slipper å kjøpe inn og bruke tid på å legge takstein på flaten der du skal legge solcellepaneler.

  Det som skjer med regnestykket da er at nedbetalingstiden for et solcelleanlegg blir kortere. I grafen nedenfor har vi sammenlignet et solcelleanlegg med en integrert løsning fra *Solintegra og en løsning med **Utenpåliggende solcellepaneler.

  Sammenligning mellom integrert og utenpåliggende solcelletak solceller
  *Solintegra sin løsning er basert på: Prisdifferanse i Kr med installert effekt på 9,7kWp med en årlig energiproduksjon på 8.922kWh med gjennomsnittspris på 85øre pr kWh og en årlig degradering på 0,3%.
  **Utenpåliggende løsningen er basert på et gjennomsnittet av to leverandører. Installert effekt på 10,1kWp som gir en årlig energiproduksjon på 10 203kWh med gjennomsnittpris på 85øre pr kWh og en årlig degradering på 0,3%.

  Grafen viser at ved å installere et solcelleanlegg når du skal bygge nytt eller skifte tak så kan du få en nedbetalingstid på 9 år. Legger du et utenpåliggende anlegg på samme takflate så vil nedbetalingstiden komme opp i 15år. Dette selv om utenpåliggende i dette tilfellet har en høyere produksjon.

  Da blir spørsmålet hva om du ikke har noen planer om å skifte tak de neste 10-15 årene, hva er da best? I noen tilfeller kan det være lønnsomt å heller investere i et integrert solcelleanlegg fremfor å gå for et standard utenpåliggende solcelle-løsning. Da kan du for eksempel ta bort takstein fra det området der du vil legge solcellepanel.

  Vår anbefaling av solceller når du skal bygge nytt eller skifte tak

  Vår anbefaling er at hvis du skal bygge nytt eller skifte tak så bør du gå for en integrert løsning med solcellepanel. Det ser bra ut og du vil få en takflate som produserer strøm og etter noen år betaler seg selv ned. Og går du for en utenpåliggende løsning så anbefaler vi deg allikevel å be en byggmester sjekke tilstanden på taket slik at du ikke får deg noen overraskelser.

  Synes du en integrert løsning er interessant og lurer på om det kan være noe for deg så håper vi du tar kontakt med oss.

  Denne artikkelen er del 1 av vår artikkelserie.
  I neste artikkel vil presentere et av våre produkter for integrerte solcellepanel.

  Husk å legg igjen din epostadresse hvis du ønsker å få artikkelen på epost.

  Integrert solcelletak solceller løsning