Europakommisjonen Arkiver - Solintegra

  Solenergi på tak vil bli påbudt fra 2026

  Da er det offisielt! Europakommisjonen har annonsert at solenergi på tak vil bli påbudt, starter fra 2026.

  EU kommisjonen inngår avtale for å redusere energibruk fra bygninger

  Dette er en del av den “Grønne” avtalen som har flere konkrete tiltak og med mål om å forbedre livskvaliten for mennesker, i deres hjem og på arbeidsplassen. Avtalen har videre som mål om å senke strømregningen og øke Europas energi-uavhengighet.

  Hva innebærer dette for Norge og solenergi?

  Det reviderte direktivet vil angi en rekke tiltak som vil hjelpe EU’s myndigheter med å øke energiutnyttelse og ytelse til de dårligst presterende bygningene. Hver medlemstat vil vedta egne nasjonale tiltak for å redusere energibruken.

  Medlemsstater skal også forsikre seg om at nye bygninger er forberedt for solenergi som betyr at de må være gjort klar til å ta imot solcellepaneler på taket. Det å installere solenergi skal bli den nye normen for nye bygninger. Oppsummert så kan tidslinjen for solenergi se slik ut:

  2026: Alle nye offentlige og kommersielle bygninger må ha solenergi
  2029: Dette utvides til også å gjelde private boliger
  2027: Bygninger uten fastboende, men som skal undergå en større renovasjon
  2030: En tilnæring til å gjøre dette i faser for offentlige bygg

  I hvilken form dette vil bli videreført til Norge er opp til forhandlinger mellom flere aktører som blant annet Solenergiklyngen/The Norwegian Solar Energy Cluster og NVE.

  Vi i Solintegra skal bidra til å sette en standard for hvordan tak bygges og skal arbeide for at byggebransjen kan være med og delta i det grønne skiftet. Nå handler det om å være forberedt for hva som vil komme.

  Er du en del av byggbransjen, enten som byggmester eller elektriker, så ta kontakt med oss. Vi hjelper deg å komme i gang med solenergi!

  Du kan lese hele pressemeldingen her:

  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6423