solenergi Arkiver - Solintegra

  Solenergi på tak vil bli påbudt fra 2026

  Da er det offisielt! Europakommisjonen har annonsert at solenergi på tak vil bli påbudt, starter fra 2026.

  EU kommisjonen inngår avtale for å redusere energibruk fra bygninger

  Dette er en del av den “Grønne” avtalen som har flere konkrete tiltak og med mål om å forbedre livskvaliten for mennesker, i deres hjem og på arbeidsplassen. Avtalen har videre som mål om å senke strømregningen og øke Europas energi-uavhengighet.

  Hva innebærer dette for Norge og solenergi?

  Det reviderte direktivet vil angi en rekke tiltak som vil hjelpe EU’s myndigheter med å øke energiutnyttelse og ytelse til de dårligst presterende bygningene. Hver medlemstat vil vedta egne nasjonale tiltak for å redusere energibruken.

  Medlemsstater skal også forsikre seg om at nye bygninger er forberedt for solenergi som betyr at de må være gjort klar til å ta imot solcellepaneler på taket. Det å installere solenergi skal bli den nye normen for nye bygninger. Oppsummert så kan tidslinjen for solenergi se slik ut:

  2026: Alle nye offentlige og kommersielle bygninger må ha solenergi
  2029: Dette utvides til også å gjelde private boliger
  2027: Bygninger uten fastboende, men som skal undergå en større renovasjon
  2030: En tilnæring til å gjøre dette i faser for offentlige bygg

  I hvilken form dette vil bli videreført til Norge er opp til forhandlinger mellom flere aktører som blant annet Solenergiklyngen/The Norwegian Solar Energy Cluster og NVE.

  Vi i Solintegra skal bidra til å sette en standard for hvordan tak bygges og skal arbeide for at byggebransjen kan være med og delta i det grønne skiftet. Nå handler det om å være forberedt for hva som vil komme.

  Er du en del av byggbransjen, enten som byggmester eller elektriker, så ta kontakt med oss. Vi hjelper deg å komme i gang med solenergi!

  Du kan lese hele pressemeldingen her:

  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6423

  Solintegra inngår avtale med SR-Bank for å tilby miljølån

  Den 7. februar 2023 inngikk Sparebank 1 SR-Bank og Solintegra en avtale om å kunne yte miljølån til privatkunder som ønsker finansiering av solcelleanlegg. I forbindelse med lanseringen av denne avtalen mellom SR-Bank og Solintegra, så har Solintegra tatt en prat med Ine Jeanett Hoff som er Banksjef for fjernbetjent rådgivning i SR-Bank, Bjørn Ove Bergseteren som er Daglig Leder i Solintegra og Bernt Morten Birkedal som er daglig leder i Byggmester BOB for å finne ut av hvorfor det er viktig å kunne tilby miljølån.

  Solintegra SR-Bank miljølån solcelleanlegg
  Ine Jeanett Hoff, Banksjef Fjernbetjent rådgiving i SR-Bank

  Ine Jeanett Hoff, du leder et team av rådgivere som våre kunder kan få hjelp og rådgivning fra i forbindelse med kjøp av solcelleanlegg. Hva er din og teamet ditt sin rolle i SR-Bank, og hvordan vil du presentere SR-Bank?

  SpareBank 1 SR-Bank har 35 bankkontor fra Bergen til Oslo, hvor du kan finne 270 dyktige finansrådgivere som hver eneste dag hjelper kundene våre å realisere sine ønsker og drømmer. Som kunde kan du velge mellom å møte oss fysisk på et kontor, digitalt på videomøte eller via telefon. Teamet mitt er spesialisert på å hjelpe kunder via telefon og video, og dette er de samme rådgiverne som hjelper kundene som Solintegra henviser til oss.

  Tilbyr miljølån over hele landet

  Dere har kontorer fra Bergen til Oslo, men Solintegra har kunder som kommer fra hele landet. Betyr dette at kunder som ikke bor der dere har kontor, ikke kan få Miljølån hos dere?

  På ingen måte! Vi er et finanskonsern for hele Sør-Norge, men har en nasjonal distribusjon. Vi har i dag mange gode kunder bosatt i alle deler av landet, og har ingen begrensninger geografisk i forhold til hvem som kan bli kunde og få lån hos oss. For oss er det viktig å ha en tett og god relasjon til alle kundene våre. Noen steder kan vi gjøre dette gjennom fysiske bankkontor, og andre steder løser vi dette gjennom telefon og video. Alle kunder av Solintegra med behov for finansiering er velkommen hos oss.

  Hva er et miljølån

  Miljølån er et nytt produkt hos dere. Kan du si litt om hva dette lånet er og hva det kan brukes til?

  Miljølån har vi lansert for å motivere flere til å ta del i det grønne skiftet. Nå kan du få lån til gunstige betingelser* til å gjennomføre energieffektiviserende tiltak på boligen din. Det eneste kriteriet vi setter er at tiltaket kvalifiserer til Enovastøtte, og at arbeidet utføres av godkjente fagfolk.

  Kan du fortelle litt om betingelsene på miljølånet som tilbys sammen med Solintegra?

  Med miljølån kan du låne inntil 300 000 kroner for 0,00% rente* på lånet ut 2023. Deretter øker renten til vår ordinære Miljølånsrente.

  Vil gjøre det enklere å invester i fornybare løsninger

  Hvorfor er det viktig å kunne tilby et lån som retter seg mot slike bærekraftstiltak?

  Energiforbruket til norske husholdninger er en viktig sak. Gjennom forskjellige tiltak kan husholdninger redusere sitt strømforbruk, og hvis mange gjør litt, utgjør det enormt mye i sum! Vi heier på kunder som installerer solcelleanlegg, vannbåren varme, solfangere, energibrønner og tilsvarende, i tillegg til de som velger å energieffektivisere når de renoverer eldre boliger. Samtidig vet vi at mange av disse tiltakene er kostnadskrevende, og derfor ønsker vi å hjelpe litt til med å gi en kickstart på investeringen med 0,00% rente i en periode.

  Dere har jo fulgt Solintegra gjennom hele deres oppstartreise gjennom GrunderAcademy, hvor Solintegra vant regionsfinalen i 2021. Hva betyr det for SR-Bank å inngå en samarbeidsavtale med et selskap dere har fulgt så tett og ikke minst se at de lykkes og skaper arbeidsplasser?

  Vi har 350 000 kunder i dag på person- og bedriftsmarkedet. En betydelig del av den banken vi er, handler om å være en god bank for våre bedriftskunder, og finne gode løsninger slik at kundene lykkes. Solintegra har vi samarbeidet tett med siden starten i GrunderAcademy, og det er veldig kjekt å se at vi kan bidra til å realisere drømmen og målet til selskapet. Dersom vi kan bidra til å gi kundene av Solintegra en bedre opplevelse, vil dette føre til vekst for Solintegra, som igjen vil føre til vekst og utvikling i regionen.

  SR-Bank og egne bærekraftstiltak

  Gjør SR-Bank selv noen bærekraftstiltak?

  Vi jobber mye med interne bærekraftstiltak og er opptatt av å ha «orden i eget hus». Foruten å ha tilbud om kompetanseutvikling for alle ansatte innen bærekraft, så satte vi oss et mål om å bli klimanøytrale i løpet av 2022. https://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/nyheter/sr-bank-kjoper-biokull-og-gir-det-videre-til-kunder-i-landbruket.html

  I tillegg til å kjøpe biokull for å kompensere for våre egne utslipp, så vil vi i årene fremover jobbe for å redusere utslippene våre.

  Det er uansett viktig å ta med at gjennom vår egen drift, så har vi ikke store utslipp, og den største påvirkningen har vi gjennom våre kunder. SR-Bank har derfor sagt at vi skal ta ansvar for å være en del av løsningen og være en proaktiv alliert i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn. Dette skal våre kunder merke gjennom våre produkter og tjenester, og her er Miljølån et av produktene til å hjelpe kundene til å ta mer bærekraftige valg.

  Til slutt, hvilke tiltak gjør dere hjemme hos dere selv?

  Har blitt mer bevisst rundt strømbruken, både på hvor mye og hva tid vi bruker strøm, vi er også mer bevisste på forbruket både når det gjelder mat for å redusere matsvinn, samt forsøke å kjøpe brukt i stedet for nytt der vi har mulighet for det.

  Integrerte solceller til nybygg og rehabilitering

  Solintegra SR-Bank miljølån solcelleanlegg
  Bjørn-Ove Bergseteren, Daglig Leder i Solintegra

  Bjørn Ove Bergseteren, som daglig leder i Solintegra, hvem er dere og hva er det dere tilbyr

  Vi i Solintegra har satt oss som mål på å hjelpe bygg- og elektrobransjen med å ta i bruk solcelletak som et alternativ til tradisjonelle tak- og fasadeløsninger. Vi tilbyr det som på fagspråket kalles BIPV (Building Integrated photovoltaic), eller på godt norsk bygningsintegrerte solcelleløsninger. Her har vi en distribusjonsavtale med den prislønnede produsenten Solarstone for det norske markedet. Videre så leverer vi også tradisjonelle utenpåliggende løsninger til taksteintak, stålpaneltak og flate tak.

  Hvorfor har dere inngått en avtale med akkurat SR-Bank?

  Vi har hatt en relasjon til SR-Bank helt siden oppstarten vår i mars 2021. Det var derfor helt naturlig at vi henvendte oss til dem for å etablere et nærmere samarbeid på å kunne tilby gode finansieringsbetingelser til de kundene som ønsker å handle solcelle-løsninger av våre samarbeidspartnere.

  Hvordan gå frem for å få miljølån

  Hvordan kan kunder få tilbud på løsningene deres og søke om dette lånet?

  Vi har nå oppdatert alle tilbudsbrev slik at mulighetene om miljølånet og hvordan man går frem klart fremkommer. Videre så jobber vi sammen med SR-Bank og våre samarbeidspartnere i bygg- og elektrobransjen slik at de kan opplyse kunden gjennom egen sosiale medier og websider.

  Hvorfor er det viktig for dere å kunne tilby en slik finansieringsløsning?

  Vi ønsker jo at flest mulig skal få gleden av å produsere sin egen energi, spesielt når energiprisene er slik som de har vært de siste årene. Det at vi da kan hjelpe kunden med å få gode finansierings-løsninger til denne investeringen er kjempeflott og betyr at flere kan redusere de månedlige utgiftene sine til strøm.

  Kan dere levere løsningene deres over hele landet?

  Vi har distribusjonsavtale med EL-Proffen og samarbeid med en rekke selskaper innen bygg og taktekking. Det betyr at vi gjennom dette nettverket av partnere kan tilby solceller og solcelletak til kunder fra Hammerfest i Nord til Lindesnes i Sør.

  Ny standard for hvordan tak tekkes

  Tror du at solcelletak blir mer normalt i fremtiden?

  Det tror vi absolutt, det er både økonomiske og klare estetiske fordeler med å bruke solceller som yttertak når en først må skifte tak eller bygger ny bolig.

  Hvilke støtteordninger kan kunder få når de får solcelletak?

  Hvis det gjelder en bolig eller hytte som er tilknyttet el-nettet, så kan kunden få ENOVA-tilskudd. Dette tilskuddet fungerer slik at det er 7.500kr i basis-støtte og 2.000 kr pr kW installert.

  Hvilke tiltak gjør Solintegra for miljøet?

  Først og fremst så jobber vi opp mot flere av FN’s bærekraftsmål, vi er med på å skape mer ren energi til alle og stoppe klimaendringene gjennom å tilby fornybare energikilder. Videre så er vi opptatt av å gjøre de små tingene selv, som bl.a. kjøp av brukte møbler til kontor for gjenbruk, vi skal starte med hjem-jobb-hjem for de ansatte, sortering av avfall og ta sosialt ansvar for å hjelpe miljøet.

  Til slutt, hvilke tiltak gjør dere hjemme hos dere selv?

  Vi sorterer avfall, kjører el-bil og skal selvfølgelig få på plass solceller på et anneks som er planlagt bygget i hagen. Vi er også opptatt av gjenbruk hjemme.

  Størst i Norge på tak

  Solintegra SR-Bank miljølån solcelleanlegg
  Bernt Morten Birkedal, Daglig Leder i Byggmester BOB

  Bernt Morten Birkedal, som daglig leder i Byggmester BOB, hvem er dere og hva er det dere tilbyr?

  Vi er et familiefirma som har spesialisert oss på skifte av skråtak. Vi skifter over 300 tak i året og er blitt ganske gode på dette etter hvert. Siden solceller stort sett hører hjemme på tak, har vi også begynt med montering av solceller.

  Hvorfor har dere valgt å samarbeide med Solintegra?

  De er et seriøst og skikkelig firma som har gode løsninger og som er gode på levering. Og så er det bare trivelige folk!

  Har dere solgt mange Solintegra anlegg?

  Vi har så langt solgt 17 anlegg i løpet av 2022 og vi har store forhåpninger at 2023 skal bli enda bedre og spesielt nå som vi sammen med Solintegra kan tilby gode betingelser på miljølån fra SR-Bank

  Eksplosiv økning i henvendelser om solcelletak

  Har antall kunder som henvender seg for å spør om solcelletak vært økende det siste året?

  Ja, vi har merket en eksplosjon i interessen for solceller, noe som sikkert henger sammen med strømprisene.

  Hva tenker du om at Solintegra sammen med SR-Bank kan tilby miljølån til deres kunder?

  Mange er bekymret for økonomien i disse tider. At Solintegra sammen med SR-Bank nå kan tilby et meget gunstig miljølån er nok avgjørende for mange for at de bestemmer seg for en bærekraftig og miljøvennlig løsning når de skal skifte tak.

  Det er jo prisforskjell mellom et taksteintak og solcelletak, tror du slike finansierings-løsninger blir viktige for å gjøre solcelletak mer normalt?

  Ja, jeg tror det er avgjørende, på samme måte som avgiftspolitikken har vært en katalysator for elbilsalget i Norge

  Hvilke tiltak gjør Byggmester BOB for miljøet?

  Vi er veldig flinke på sortering av avfall, bruker elbil der det er mulig og vi har satt i gang en intern prosess for å velge oss ut noen av FNs bærekraftsmål som vi skal jobbe spesifikt med.

  Til slutt, hvilke mijøtiltak gjør dere hjemme hos dere selv?

  Jeg kjører elbil, resirkulerer og kildesorterer avfall og har barn som følger med på at vi lever så miljøvennlig som mulig.