Stavanger Arkiver - Solintegra

  Stavanger Kommune installerer solceller på fem lokale sykehjem

  Etter en stor satsning fra kommunen vil nå fem lokale sykehjem installere solceller på taket. Solcellene blir levert av oss, og installert av Byggmester BOB. El-design utfører all elektroteknisk arbeid på installasjonene.  

  Her fra installasjon av solceller på Sunde sykehjem. Ordfører Sissel Knutsen Hegdal bidrar i arbeidet sammen med Bernt Morten Birkedal fra Byggmester BOB. Løsning: Solar Roof (link solarroof: https://www.solintegra.no/produkter/solar-roof-2/ ) 

  En energiproduksjon på totalt 755.000 Kwh hvert år

  Panelene som blir installert på disse sykehjemmene vil til sammen produsere 755.000 kWh hvert år. Dette tilsvarer strømbruken til 38 gjennomsnittlige boliger i Norge. Installasjonen vil bidra til en CO2-besparelse på 14.3t i året. 

  I vårt samarbeid med Trefadder vil denne investeringen fra kommunen resultere i at hele 883 trær bli plantet, noe som resulterer i en CO2-fangst på hele 220t. På denne måten blir denne investeringen enda mer bærekraftig. 

  Hvorfor har kommunen valgt å gjøre denne store satsningen på solceller? 

  Mari fra Solintegra tok kontakt med Karine Næss Frafjord (politisk rådgiver, ordførerens kontor) for å høre hvorfor Stavanger kommune har valgt å gjøre denne store satsningen på solceller. Direkte sitater fra Stavangers ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H): 

  – Stavanger kommune har satt seg ambisiøse mål på klima og natur, og jeg er opptatt av at vi skal nå målene. Å investere i solceller på kommunale bygg er et godt eksempel på at vi i Stavanger klarer både å ta vare på, og vedlikeholde bygg. 

  – Når vi likevel skal oppgradere sykehjem og andre bygninger i kommunen, så benytter vi anledningen til å gjøre den omstillingen til nye energiformer som er nødvendig for fremtiden. Dette skal vi også fortsette med på andre kommunale bygg fremover. 

  Ferdig installert anlegg på Vågedalen sykehjem. Løsning: utenpåliggende solcellepanel.

  De fem sykehjemmene som har fått installert solceller

  Vågedalen sykehjem, Hinna (ferdig)
  Sunde sykehjem, Sunde (sluttføres)
  Rosendal sykehjem, Rosenli på Storhaug (påbegynt)
  Slåtthaug sykehjem, Hafrsfjord (påbegynnes etter sommeren)
  Haugåstunet sykehjem, Hillevåg (påbegynnes etter sommeren)

  Solcellene som vi har levert til de fem sykehjemmene har alle tilhørighet i Europa. Solarstone produserer profilsystemet i Estland ved bruk av aluminium fra Hydro og Futurasun er basert i Italia.

  Les mer på Stavanger Aftenblad:  https://www.aftenbladet.no/okonomi/i/KM3B64/kommunen-investerer-over-20-millioner-i-solcellepanel-paa-fem-sykehjem

  Les mer om vårt samarbeid med Trefadder: https://www.solintegra.no/2024/04/13/vi-gjor-solcelleanlegg-enda-mer-baerekraftige-med-klimaskog/