Vi gjør solcelleanlegg enda mer bærekraftige med klimaskog. - Solintegra

  Vi gjør solcelleanlegg enda mer bærekraftige med klimaskog.

  Vi kompenserer våre egne og våre kunders restutslipp med klimaskog fra Trefadder 

  Selv om solcelleanlegg produserer grønn energi, innebærer produksjon og installasjon av anleggene uunngåelige klimautslipp. Dette ønsker vi i Solintegra å kompensere for, gjennom planting av klimaskog i samarbeid med Trefadder. På denne måten gjør vi solcelleanlegg enda mer bærekraftig. 

  Planter fra Trefadder på vei til å plante klimaskog. I avtalen mellom Solintegra og Trefadder så er 1kW på taket = 1 tre plantet i bakken.

  Vi har som mål å fremme det grønne skiftet gjennom å øke kompetansen og utvikle verktøy for bygg- og anleggsbransjen. For å få til dette har vi brukt de to siste årene på å utvikle en plattform som gjør det enkelt for samarbeidspartnere å behandle forespørsler, designe løsninger og lage tilbud til kundene. Gjennom partnernettverket kan vi levere solcelleanlegg til kunder bosatt i hele Norge.

  Tenker helhetlig om bærekraft

  Vi jobber med bærekraft på tre ulike måter: hvordan vi selv jobber internt i organisasjonen, hvordan vi samarbeider med andre aktører og produktene vi leverer. Vi jobber mye med å identifisere skånsomme solcelleløsninger, både med tanke på miljø og mennesker. Jobben innebærer blant annet å følge med på eksterne rapporter for å innhente informasjon om hvem vi bør handle med. 

  For oss stopper ikke klimaambisjonene med tjenestene og produktene vi leverer. Ved å ha inngått denne avtalen med Trefadder sørger vi nå også for at returutslippene fra våre egne og våre kunders virksomhet blir tatt på alvor. Avtalen med Trefadder er en fantastisk måte for oss og kundene å redusere restutslipp. For oss er dette en bonus i tillegg til at kundene produserer hundre prosent ren energi de neste tretti årene fra eget tak.  

  Vi har levert solcelleanlegg som har produsert hele 1 700 MWh ren energi, en besparelse på over 32.3 tonn CO2 (gjennomsnittlig klimagassutslipp for strøm i Norge var 19gr CO2-ekvivalenter per kWh i 2022).

  Jakter forbedringer 

  Også solcellebransjen har rom for forbedringer, her er «cradle-to-cradle» og transparens viktige begreper. Alle bransjer kan bli mer bærekraftige. For oss er det viktig å dokumentere opprinnelsen til produktene. Dette er en utfordring som ikke bare gjelder oss, men hele solcellebransjen. 

  Da er det viktig at en samlet bransje, og ikke minst et samlet EU, presser frem endringer gjennom strengere krav. Bransjen er under kontinuerlig forbedring, men det er fortsatt et stykke igjen å gå. Mye av jobben vår er å finne samarbeidspartnere med høye miljøambisjoner. Samarbeidet med Trefadder er på den måten et spennende tiltak.

  Uunngåelige utslipp

  Som alle andre bransjer har også solcellebransjen uunngåelige klimautslipp, såkalte restutslipp.

  De største utslippene i bransjen kommer fra produksjon og transport, men også her ser vi forbedringer i form av mer miljøvennlige produksjonsmetoder og transportløsninger. Dette er utfordringer som kommer stadig høyere på agendaen.

  I tiden fremover vil vi jobbe enda mer med kritiske undersøkelser på produkt- og produsentnivå. Vi har også et nært samarbeid med den norske tjenesten Thrust i forbindelse med Åpenhetsloven. Bærekraft og transparens står alltid høyt på agendaen og ligger i ryggmargen vår.

  Vil strekke oss lengre

  Vi har lenge tenkt på hvordan vi kan styrke den bærekraftige innsatsen, både på vegne av oss selv, men også kundene våre. 

  Nå kan en kunde av Solintegra gratulere seg selv med å ha eks. 10 kW med solceller på taket, men også at de har bidratt til beplantning av 10 trær, som vil absorbere 2,5 tonn CO2 gjennom sin levetid. Det er et fantastisk budskap og noe enhver kunde kan være stolt av. Det er riktig for miljøet, godt for vår samvittighet og et fantastisk budskap å formidle.

  Nybygget på Rogaland Arboret som får levert solcelleanlegg fra oss.

  Siden oppstarten av avtalen har de leverte solcelleanleggene allerede bidratt til beplantning av mer enn 1276 trær og en CO2 besparelse på 319 tonn CO2. Nå skal vi, sammen med Fjogstad Hus levere solcelleanlegg til et nybygg på Rogaland Arboret, som har en fantastisk samling av busker og trær fra hele verden fordelt på 700 dekar.

  Rogaland Arboret er en naturperle og en organisasjon som er opptatt av miljø og botanisk mangfold. Nå vil denne organisasjonen beplante 38 trær med en besparelse på 9,5 tonn CO2 gjennom Trefadder-avtalen.

  Avtalen og samarbeidet gir allerede en enorm effekt.

  Nybygget på Rogaland Arboret skal få levert løsningen Solar Roof, les mer om Solar Roof her: https://www.solintegra.no/produkter/solar-roof-2/