Veni og Solintegra inngår samarbeid for å fremme bygnings-integrerte solceller - Solintegra

  Veni og Solintegra inngår samarbeid for å fremme bygnings-integrerte solceller

  Proptech-selskapet Solintegra og det Smedvig-eide IT-selskapet Veni har signert en avtale om å utvikle digitale løsninger for å fremme bygningsintegrert solcelleteknologi i rehabilitering og nybygg-sammenheng. Avtalen legger opp til et tett samarbeid hvor Solintegra bidrar med sin kompetanse innen solenergi og solcelleløsninger, mens Veni bidrar med sin ekspertise innen IT-utvikling og digitale løsninger for bygg og bærekraft.

  Veni og Solintegra har inngått en samarbeidsavtale for å fremme bruk av bygningsintegrert solcelleteknologi.
  Petter Alfsen, CEO – Veni og Bjørn Ove Bergseteren, CEO – Solintegra signerte samarbeidsavtalen.

  Solintegra startet opp i mars 2021 og har som målsetning om å akselerere det grønne skiftet gjennom å tilby gode og estetiske bygningsintegrerte solceller. Samarbeidet med Veni vil starte opp umiddelbart og lede frem til digitale løsninger for entreprenørbransjen slik at det vil bli enklere å ta i bruk bygningsintegrerte løsninger på lik linje med andre tak- og fasadetekkings-løsninger.

  Solintegra har nylig inngått en inkubasjonsavtale med Validé og vant i høst Grűnderacademy regionsfinalen som fasiliteres av Validé og sponses av Sparebankstiftelsen SR-Bank.

  Veni er en teknologi- og kompetansebedrift som kan hjelpe byggebransjen mot en mer bærekraftig fremtid. Utfordringen er å få til samspill og bærekraftig verdiskapning i en bransje som utfordres med tøffe marginer, varierende oversikt i prosjektene og et stort forbedringspotensial når det kommer til ressursutnyttelse og gjenbruk.  Bærekraft og energioptimalisering er blitt en hygienefaktor både i prosjekt og i selskapsdrift. Kompleksitet, lovverk og tempo i bransjen forutsetter robuste digitale løsninger.  Veni leverer kompetanse til byggeprosesser som bærekraft, digitale IT-løsninger, roller og lederstøtte for byggeprosessen. pa@veni.no

  Kontakt

  Kontakt oss gjerne for å diskutere løsninger rundt solenergi eller teknologi for byggebransjen.

  Bjørn Ove Bergseteren, CEO Solintegra AS

                 Epost: bjorn[@]solintegra.no

                 Telefon: 400 00 189

  Petter Alfsen, CEO Veni AS

                 Epost: pa[@]veni.no

                 Telefon: 920 54 376

  Du kan lese mer om Solintegra sine produkter og løsninger her…