Solar Roof - Integrerte løsninger for solceller

  Næring

  Næringsbygg er ofte synonymt med store, flate takflater. Dette gir et perfekt grunnlag for å få installert et solcelleanlegg som reduserer bedriftens strømforbruk, samtidig som den blir mer bærekraftig. Europakommisjonen har annonsert at alle nye offentlige og kommersielle bygg skal ha solenergi på taket fra 2026. Dette påbudet forteller oss hvor viktig det er å tenke bærekraftig, da spesielt for næringsbygg.

  Vi leverer utenpåliggende løsninger som monteres direkte på eksisterende tak, og integrerte løsninger som er perfekt om næringsbygget rehabilitere taket eller bygger nytt med skråtak. Næringsbygg har også ofte attraktive fasader som kan være veldig aktuelle for solceller. Fasade er et godt alternativ i Norge grunnet vår plassering med lav sol og snø.

  Prosessen til egenprodusert strøm

  Kontakt salg@solintegra.no eller en av våre installatør-partnere innenfor næring.

  Når du har bedt om et tilbud vil en av våre installatør-partnere gå gjennom forespørselen din, og ved å bruke kart og flyfoto gjøre en beregning. Du vil motta et skriftlig tilbud med informasjon om systemet, produksjonen og kostnader. Videre vil samme installatør-partner avtale en befaring med deg, hvor dere sammen går gjennom alle detaljer og avtaler tid til montering.

  Økonomisk støtte fra Enova

  Det er to ulike støtteordninger fra Enova som er myntet på næringsbygg.

  Enova gir støtte til energikartlegging i yrkesbygg. Energikartleggingen gir deg oversikt over hvilke tiltak som er mest riktige, økonomiske og gir best bidrag ifht. energieffektivisering. Denne rapporten legger også grunnlaget for å kunne søke om neste støtteordning som er investeringsstøtte til energitiltak.

  Enova kan gi investeringsstøtte til energitiltak i eksisterende yrkesbygg. Støtteordningen er særlig relevant for bygninger som har et betydelig potensial for forbedring av energistandard, typisk eldre og/eller energikrevende bygg.

  Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 prosent av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner. Det er konkurranse om støttemidlene.

  Solintegra kan sammen med sine partnere støtte deg gjennom hele prosessen slik at det blir enklere for deg å ta de riktige beslutningene for ditt bygg.

  Les mer og søk her:

  https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/stotte-til-energikartlegging-i-yrkesbygg

  https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/stotte-til-forbedring-av-energitilstand-i-yrkesbygg