Solar Roof - Integrerte løsninger for solceller

  Borettslag og sameie

  Borettslag og sameier er utrolig godt egnet for solcelleanlegg, da de som oftest har store takflater. Store takflater gir mulighet til å installere en god mengde solceller, som igjen resulterer i at det vil bli produsert mye energi.  Solenergien som man får fra solcelleanlegget kan brukes til for eksempel ventilasjon, varme, lys i fellesarealer og lading av elbiler.  

  Hvor mye strøm kan dere spare? 

  Et solcelleanlegg som dekker et areal på omtrent 530 kvadratmeter med en installert effekt på 100 kW, vil kunne produsere typisk mellom 80.000 til 90.000 kWh årlig (avhengig av lokasjon, retning, helning og type løsning), som altså er potensialet for strømsparing ved å montere et solcelleanlegg.

  Prosessen til egenprodusert strøm

  Kontakt salg@solintegra.no eller en av våre installatør-partnere innenfor næring.

  Når du har bedt om et tilbud vil en av våre installatør-partnere gå gjennom forespørselen din, og ved å bruke kart og flyfoto gjøre en beregning. Du vil motta et skriftlig tilbud med informasjon om systemet, produksjonen og kostnader. Videre vil samme installatør-partner avtale en befaring med deg, hvor dere sammen går gjennom alle detaljer og avtaler tid til montering.

  Solintegra har et godt samarbeid med Bate (https://bate.no/tjenester/for-styret/energikartlegging) for å utføre energikartlegging for borettslag / sameier som forvaltes av Bate.

  Økonomisk støtte fra Enova

  Enova gir støtte til energikartlegging for borettslag og sameier. Energikartleggingen gir deg oversikt over hvilke tiltak som er mest riktige, økonomiske og gir best bidrag ifht. energieffektivisering. Denne rapporten legger også grunnlaget for å kunne søke om neste støtteordning som er investeringsstøtte til energitiltak.

  Enova kan gi støtte til borettslag og boligsameier for å investere i energitiltak for å forbedre byggets energitilstand. Søknaden skal være forankret i styret hos selskapet som står som søker.

  Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 prosent av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner. Det er konkurranse om støttemidlene.

  Les mer og søk her:

  https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/kartleggingsstotte-til-borettslag-og-boligsameier

  https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/stotte-til-forbedring-av-energitilstand-i-borettslag-og-boligsameier

  Se våre andre tjenester